What are you looking for?

Mate Dip Hi-Vis 75ml

RRP: 4.15 EUR

Proizvod koji svojom primenom ispušta veoma atraktivnu
fluo zelenu i narandžastu boju visoke vidljivosti i pravi oblak oko
hrane. Ovaj dodatak je bez ukusa i arome i preporučuje se dodavanje arome po izboru. Proizvodi se kao vertical i horizontal.

  • Pakovanje: 75ml


# 1 Zeleni horizontal
4.15 EUR

Sifra proizvoda: MT11140


# 2 Narandžasti Horizontal
4.15 EUR

Sifra proizvoda: MT11141


# 3 Zeleni Vertikal
4.15 EUR

Sifra proizvoda: MT1142


# 4 Narandžasti Vertikal
4.15 EUR

Sifra proizvoda: MT1143


Slični

proizvodi